Viennin aloittaminen – kohteena Ruotsi

Suomen taloustilanteen ja idänkaupan ongelmien vuoksi monet suomalaiset pk-yritykset ovat nyt isojen haasteiden ja päätöksien edessä. Kotimaan markkinoilta uusia asiakkaita ei löydy ja jo olemassa olevat asiakkaat vähentävät tilauksiaan. Uutta nousua ja myyntiä olisi haettava kansainvälistymällä, mutta mihin maihin vienti tulisi aloittaa ja miten toimia uusilla markkinoilla?

Monelle pk-yritykselle Ruotsi on erinomainen ensimmäinen maa vientikohteeksi. Ruotsin lainsäädäntö ja yrityskulttuuri ovat verrattain lähellä Suomea ja maasta löytyy ostokykyisiä kuluttajia ja yrityksiä. Ruotsissa investoidaan myös voimakkaasti infrastruktuuriin ja rakentamiseen. Ei ole ihmekään että maasta löytyy reilu seitsemän sataa suomalaista tytäryritystä.

Ruotsin kautta Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan

Ruotsi on luonnollinen ponnahduslauta myös muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan. Markkinoiden selkärangan muodostavat isot, kansainväliset elektroniikka- ja konepajateollisuuden yritykset, ja usein Ruotsista lähtevissä koneissa ja laitteissa on takana suomalaista osaamista ja alihankintateollisuutta. Tämä vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö on pedannut suomalaisille yrityksille hyvän maineen luotettavana ja osaavana kumppanina. Maantieteellisesti Ruotsin konepajateollisuus sijaitsee maan länsirannikolla, josta on tie- ja rautatieyhteys Tanskan kautta Manner-Eurooppaan.

Suomen vienti Norjaan ja Tanskaan on vientilukujen perusteella haasteellista. Yleisimmin vienti Norjaan on arvoltaan vähäisempää kuin Belgiaan. Ruotsille Norja on taas tärkeä vientimaa, ja ruotsalaisilla yrityksillä on usein läheiset suhteet ja toimivat myyntiväylät länsinaapuriinsa. Norjaan on myös mahdollista lähteä Ruotsalaisen yhteistyökumppanin avulla, joka tuntee ja ymmärtää markkinoiden erityispiirteet ja tavat ja hyödyntää kumppanin jo olemassa olevia suhteita Norjassa.

Valmistautuminen vientiin

Ruotsiin ei kuitenkaan kannata lähteä kuin soitellen sotaan. Varovaiset Ruotsalaiset harvoin lähtevät vain ”kokeilemaan” yhteistyötä vaan suomalaisen yrityksen on vakuutettava naapurimaan ostaja jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Tässä valmistautuminen markkinoihin ja oman myynnin, sekä myyntiargumenttien hiominen on ehdoton edellytys. Suomalaisen yrityksen pitää tuntea markkinoilla jo olevat kilpailijat, asiakkaiden toimintatavat ja vaatimukset – sekä lähestyä oikeita henkilöitä oikealla tavalla heti alusta lähtien.

Ensi kuussa käymme läpi tarkemmin miten Ruotsin vientiin kannattaa valmistautua, miten Ruotsalaiselle ostajalle myydään ja mitä apua Ruotsin valloittamiseen on saatavilla.

-Nordic Export Partners-

Jaa artikkeli linkedinissä

Suositellut artikkelit