Palvelumme

Nexpa tarjoaa asiakkailleen avaimet kansainvälistymiseen

Markkinatutkimukset

Selvitämme kohdemaan markkinoiden toimintatavan ja vaatimukset tuotteelle tai palvelulle ennen liiketoiminnan aloittamista. Vältämme ajanhukan ja harha-askeleet. Markkinatutkimuksen pohjalta muodostamme markkinoilletulostrategian ja määrittelemme sopivat jakelutiet, asiakkaat ja kumppanit.

Yrityskartoitukset

Kartoitamme Ruotsin ja Norjan markkinoilta yrityksellesi sopivat asiakkaat, sekä etsimme oikeat yhteistyökumppanit, jälleenmyyjät tai yritysostokohteet. Kartoitettavien yritysten profiili sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Vienti Ruotsiin kannattaa aloittaa etsimällä kaikki potentiaaliset asiakkaat.

Tapaamisjärjestelyt

Olemme mukana tukemassa myynnin aloittamista vierailla markkinoilla. Kontaktoimme puolestasi kohdeyritykset Ruotsissa ja Norjassa, sekä järjestämme tapaamiset sopivien asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kanssa. Tulemme tarvittaessa mukaan tapaamisiin tulkkaamaan sekä avustamaan neuvotteluissa.

Syvähaastattelut

Strategiset syvähaastattelut on tarkoitettu suomalaisille yrityksille jotka haluavat markkinastrategiansa tueksi saada tarkkaa tietoa asiakkaiden ja kilpailijoiden toiminnasta. Haastattelujen kohteina toimivat usein yritysten johdosta, hankinnoista tai tuotekehityksestä vastaavat henkilöt.

Käännöstyöt ja yrityspalvelut

Tarjoamme käännöspalveluita ja muokkaamme kotisivut ja yritysesitteet kohdemaahan sopiviksi. Autamme yrityksen tai tytäryhtiön perustamisessa sekä toimitilojen löytämisessä. Toimimme yrityksen edustajina messuilla ja muissa tilaisuuksissa.

Vientipaketit

Olemme yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitelleet kolme valmista käytännönläheistä ja edullista pakettia viennin aloittamiseen, joissa hinta ja sisältö on varmasti sitä mitä vientiä käynnistävä yrittäjä etsii. Pakettien etuna on niiden tarjoama nopea ja suora yhteys asiakkaisiin Ruotsissa.

Yrityksemme

”Nordic Export Partnersin tehtävä on kansainvälistyminen Ruotsiin ja muihin pohjoismaihin. Sijaitsemme Tukholmassa, kätevästi solmukohdassa kattaen koko Ruotsin, sekä helppojen yhteyksien varrella Skandinaviaan. Palveluillamme autamme yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa uusille markkina-alueille. Nexpa toimii lisäresurssina ja tuo arvoa yritykselle laajan verkoston kautta, sekä tuntemalla kohdemaan kulttuurin ja myyntitekniikat. Tarjoamme yritysten käyttöön vuosien kokemuksen vientitoiminnasta ja kohdemaan markkinoista.”

Asiakkaitamme

Muutamia esimerkkejä suoritetuista toimeksiannoista

Haluatko Skandinavian markkinoille?