Nordic Export Partners

Tjänster

Vi erbjuder våra kunder praktiska internationaliseringstjänster och en lång erfarenhet av exportverksamhet på målmarknaden. Alla våra uppdrag skräddarsys enligt kundens behov. Då slipper vi onödiga utgifter och sparar tid med att lägga fokus på det väsentliga. 

Marknadsundersökningar

Vi kartlägger verksamhetssätten på målmarknaden och kraven för en produkt eller tjänst före påbörjad affärsverksamhet. Man sparar tid och minimerar misstag. På basis av marknadsundersökningen gör vi en marknadsintroduktionsstrategi med distributionskanaler, kunder och partners. Vi kan även implementera denna strategi i praktiken och fungera som Country Manager.

Kartläggningar

Vi kartlägger de lämpliga kunderna och söker de rätta samarbetspartnerna eller återförsäljarna från den finska, norska eller danska marknaden. Företagsprofilen som ligger som grund för kartläggningen bearbetas alltid noggrant med kunden. Vi har flera års erfarenhet av att hitta passande företag från målmarknaden.

Djupintervjuer

De strategiska djupintervjuerna är ämnade till företag som vill ha noggrann information angående kundbehov eller konkurrenters verksamhet som stöd till strategiskt beslutsfattande. De intervjuade är oftast personer i företagsledningen eller någon som har ansvar för inköp alternativt produktutveckling.

Mötesbokningar

Vi är med och stöder i startskedet av försäljningen på en okänd marknad. Vi kontaktar målföretagen och bokar möten med lämpliga kunder eller samarbetspartners. Vid behov är vi med på möten för att stöda, tolka och göra förhandlingarna smidiga och lyckade.

Översättningar och företagstjänster

Vi erbjuder översättningstjänster och bearbetar hemsidor och marknadsföringsmaterial så de passar till målmarknaden. Vi hjälper till med att grunda företag eller dotterbolag och med att hitta lokaler. Vi fungerar som företagets representant på mässor och andra event.

Country Manager och M&A

Vi fungerar som inhyrd Country Manager på målmarknaden. Detta är ett mindre riskfyllt sätt för ett företag att få igång affärsverksamheten på en ny målmarknad istället för rekrytering. Vi arbetar heltid eller deltid enligt företagets behov. Vi känner till affärskulturen och sätten att sälja. Vi agerar nativt på det lokala språket och flexibelt enligt behoven för huvudman.

Kontakta oss

Vill du in på den finska marknaden?

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.