Tjänster

Vi erbjuder våra kunder praktiska internationaliseringstjänster och en lång erfarenhet av exportverksamhet på målmarknaden. Alla våra uppdrag skräddarsys enligt kundens behov. Då slipper vi onödiga utgifter och sparar tid med att lägga fokus på de väsentliga arbetsmomenten. Här följer några exempel på våra tjänster.


 

 

Markkinatutkimukset

Marknadsundersökning som beslutsunderlag

Genom en marknadsundersökning samlar vi ihop all information om målmarknaden som stöd till internationalisering

 • Vi kartlägger bl.a. hur marknaden är uppbyggd, konkurrenter, lagstiftelse, marknadsföringskanaler och marknadspotential
 • Vi kartlägger kundernas inköpsprocesser
 • Vi söker alla kunder, samarbetspartners och potentiella mål för företagsköp

 

 

Etabloituminen

Börja exportera

Vi hjälper er komma direkt till förhandlingsbordet med potentiella kunder, samarbetspartners och återförsäljare

 • Mötesbokningar med möjliga kunder eller samarbetspartners
 • Vi fungerar som förhandlare och vidarebefordrar offertförfrågningar
 • Vi hjälper till i möten och fungerar som tolkar
 • Vi kontaktar behövda parter och arbetar på det lokala språket

 

 

Syvähaastattelut

Strategiska djupintervjuer

De strategiska djupintervjuerna är ämnade till företag som vill ha noggrann information om kundbehov och konkurrenter som beslutsstöd.

 • Vi intervjuar nuvarande och potentiella kunder, intressegrupper eller konkurrenter
 • Vi klargör bästa marknadsstrategi, konkurrenternas strategi eller försäljningsprocesser
 • De intervjuade är oftast från företagsledningen, eller personer som ansvarar för produktutveckling eller inköp

 

 

Yrityspalvelut

Översättningar och företagstjänster

 • Vi översätter, modifierar broschyrer och material så de lämpar sig till målmarknaden
 • Vi hjälper till vid grundande av företag, vi kartlägger lokaler och logistikpartners
 • Country Manager-tjänsten innefattar allt från att starta upp bolaget till att utveckla det ända till fullskalig verksamhet
 • Vi fungerar som företagets representant på lokala mässor
 • Vi är företagets ankare på en ny marknad

 

Blev du intresserad? Kontakta oss!