Våra Tjänster

Vi erbjuder våra kunder en effektiv internationalisering

Marknadsundersökning

Vi kartlägger verksamhetssätten på målmarknaden och kraven för en produkt eller tjänst före påbörjad affärsverksamhet. Man sparar tid och minimerar misstag. På basis av marknadsundersökningen gör vi en marknadsintroduktionsstrategi med distributionskanaler, kunder och partners.

Kartläggningar

Vi kartlägger de lämpliga kunderna och söker de rätta samarbetspartnerna eller återförsäljarna från den finska eller norska marknaden. Företagsprofilen som ligger som grund för kartläggningen bearbetas alltid noggrant med kunden. Vi har flera års erfarenhet av att hitta passande företag från målmarknaden.

Mötesbokningar

Vi är med och stöder i startskedet av försäljningen på en okänd marknad. Vi kontaktar målföretagen på ditt bevåg i Finland och Norge samt bokar möten med lämpliga kunder eller samarbetspartners. Vid behov kommer vi med på möten för att fungera som tolk och göra förhandlingarna smidiga och lyckade.

Djupintervjuer

De strategiska djupintervjuerna är ämnade till företag som vill ha noggrann information angående kundbehov eller konkurrenters verksamhet som stöd till strategiskt beslutsfattande. De intervjuade är oftast personer i företagsledningen eller någon som har ansvar för inköp alternativt produktutveckling.

Översättningar och företagstjänster

Vi erbjuder översättningstjänster och bearbetar hemsidor och marknadsföringsmaterial så de passar till målmarknaden. Vi hjälper till med att grunda företag eller dotterbolag och med att hitta lokaler. Vi fungerar som företagets representant på mässor och andra event.

Exportpaket

Vi har i samarbete med våra kunder tagit fram tre pragmatiska och kostnadseffektiva exportpaket för att starta en internationaliseringsprocess. Priset och innehållet är garanterat något som en företagare som påbörjar sin export letar efter. Paketens stora fördel är snabbheten till kundkontakter på målmarknaden.

Vårt företag

Vårt företag

"Nordic Export Partners är grundat år 2014. Vi är belägna i Stockholm, smidigt i knutpunkten mellan Finland och Sverige och nära till resten av Norden. Med våra tjänster hjälper vi företag starta upp sin verksamhet på nya målmarknader. Som tilläggsresurs ger vi värde till våra kunder genom vårt breda kontaktnät samt kunskap av målmarknadens affärskultur och inköpsprocesser. Vi ger våra kunder tillgång till flera års erfarenhet av exportverksamhet och internationalisering."

Referenskunder

Några exempel på det vi gör i praktiken

Vill du in på den finska marknaden?